Du er her: Hjem Administrasjon Øvrige Personal

Personal

 

Personalkontoret

Personalkontoret er en støtteenhet med faglig ansvar innen HRM (Human Resource Management). Dette omfatter strategisk personalledelse, personalforvaltning og administrasjon knyttet til rekruttering, utvikling og forvaltning av virksomhetens menneskelige ressurser. Formålet med tjenesten er å ivareta arbeidsgiverpolitiske utviklingsoppgaver og rådgiving innen personalpolitiske problemstillinger.

 

Personalkontoret ivaretar arbeidsoppgaver som:

 • Rådgivning, støtte og veiledning til rådmann, virksomhetens ledere, arbeidstakere, fagorganisasjoner osv.
 • Utvikle og ivareta HR-delen av fokusområdet organisasjon og personal.
 • Samordning/koordinering/ rapportering av områder/saker innen personal som ikke tjenesteenhetene direkte har ansvar for.
 • Oppdatere reglement/rutiner innen personalforvaltning/-politikk .
 • Saksbehandling innen personalforvaltning - administrativ og politisk.
 • Tilrettelegging for og koordinering av utvikling/implementering av kommunens personalsystem.
 • Tilrettelegging for og koordinering av utvikling innen rekruttering, personalservice og ressursstyring.
 • Oppfølging/evaluering av lokale avtaler.
 • Koordinering og bistand i forbindelse med lønnsforhandlinger.
 • Utvikle system for å ivareta arbeidstakere som har helseplager, og bistå i oppfølging av arbeidstakere med helseplager iht. kommunenes retningslinjer.
 • Ha kunnskap om, og oppdatere informasjon om forsikringer som gjelder ansatte.
 • Ansvar for informasjon og oppfølging av avtaleverk.
 • Ivareta fagansvar for rekrutterings- og tilsettingsprosessen i Kvalsund kommune i samarbeid med ledere med tilsettingsmyndighet.
 • Arkivering i ESA og ajourhold av personalarkiv 

 

Kontaktinformasjon til personalsjef, Marie Aaseby Andersen, finner du her.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut