Plan, utvikling og drift (teknisk etat)

Oversikt over de ulike delene plan, utvikling og drift jobber med finner du i høyre sidemeny. 

Du finner også en fullstendig oversikt over vedtatte reguleringsplaner i egen fane under "plan" i høyre sidemeny. 

Som et ledd i prosessen med kommunesammenslåingen mellom Kvalsund og Hammerfest kommune, er det vedtatt i de respektive kommunestyrer at det inngås et samarbeid om de kommunale tjenestene knyttet til oppmåling, plan- og byggesaksbehandling. Byggesaksavdelingen i Hammerfest kommune overtar ansvaret for byggesaksbehandlingen for Kvalsund kommune, med virkning fra 01.07.2017. For nærmere info trykk her

 

Se høyremeny for de ulike oppgaver og tjenester

teknisk_640x853.jpg

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut