23. juli

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er deg som ønsker å komme i form ved å gå turer på dagtid sammen med andre. Kanskje sliter du med plager eller håper å unngå dem. Da er aktiv dagtid midt i blinken for deg. Turene er for alle aldersgrupper, både ung og litt eldre.
Vi starter opp onsdag 7/2 kl. 10:30. Oppmøte ved Coop i Kvalsund. Etter turen serverer vi en kopp kaffeeller te.
Påmelding ved oppmøte eller på www.perletur.no

Kategori: Sosialt
Bibliotek
Kvalsund kommune og Finnmark friluftsråd
Uke: 30
26. juli

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 30

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

PLANVEDTAK DETALJREGULERING FOR RV 94 PARSELL 6 KVALSUND BRU - KARGENES

Detaljregulering for RV 94 parsell 6 Kvalsund bru - Kargenes  ble behandlet i kommunestyre under sak 49/17 på møte den 20.06.2017. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret i Kvalsund vedtar iht. plan- og bygningslovens § 12-12, detaljregulering for rv. 94 parsell 6 Kvalsund bru – Kargenes slik planen foreligger til behandling. Kommunens endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages jfr. pbl. § 1-9.  Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.