Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Politisk organisering

Kommunen er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge. De aller fleste kommuner, inkludert Kvalsund kommune, er styrt av et folkevalgt kommunestyre med minimum 11 representanter. Kommunestyret kan, på flere områder, delegere sin makt videre til formannskapet, underutvalg og administrasjonen.

I Kvalsund kommunestyre er det 15 folkevalgte representanter som tar avgjørelser på vegne av befolkningen, som velges ved kommunevalg hvert fjerde år. Kommunestyret ledes av ordføreren, og har øverste beslutningsmyndighet i kommunale saker.

Formannskapet er det nest øverste politiske nivået i kommunen, og skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak. I tillegg kan Kommunestyret tildele videre myndighet til formannskapet, så fremt ikke annet er lovbestemt.

Kommunestyret kan også, i henhold til kommuneloven, delegere vedtaksrett på ansvarsområder til mindre politiske utvalg - så fremt de ikke er forhindret av lovbestemmelser. I Kvalsund kommune har kommunestyret opprettet utviklingsutvalget (UU), omsorgs- og oppvekstutvalget (OO) og naturforvaltningsutvalget (NFU). I tillegg har kommunestyret oppnevnt to politiske råd; rådet for eldre og funksjonshemmede (REF) og Kvalsund Ungdomsråd (KUR). Disse utvalgene og rådene har sine egne ansvarsområder, samt innstillingsrett eller uttalelsesrett til kommunestyrets møter i saker hvor de ikke har beslutningsmyndighet.

                     

 

Kvalsund kommunestyre

Kvalsund kommunestyre, kommunestyresalen i Kvalsund rådhus.