Du er her: Hjem Aktuelt
Postjournal for 02-04-2012
Offentlig postjournal
Saksnummer: 001779/00370-001 I Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Ordfører/Ragnar Olsen
Fra: Nordlændingernes forening
Sak: NORDLÆNINGERNES FORENDING FEIRER 150 ÅR I TJENESTE FOR NORDLENDINGER OG NORD-NORGE
Dokument: NORDLÆNINGERNES FORENDING FEIRER 150 ÅR I TJENESTE FOR NORDLENDINGER OG NORD-NORGE

Saksnummer: 001778/00369-001 I Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Ordfører/Ragnar Olsen
Fra: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13
Sak: VURDERING
Dokument: VURDERING

Saksnummer: 001755/00364-001 I Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Svein Tore Kristoffersen
Fra: Kåre Johnsen
Sak: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILLTAK
Dokument: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILLTAK

Saksnummer: 001897/00757-002 I Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Trygve Nilsen
Fra: Hammerfest Energi
Sak: HAMMERFEST ENERGI NETT AS - NY 66 KV KRAFTLEDNING FRA PORSA TIL KVALSUND
Dokument: MILJØ,TRANSPORT OG ANLEGGSPLAN FOR NY 66 KV LUFTLEDNING PORSA-KVALSUND

Saksnummer: 001893/00320-006 I Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Jørn Stenersen
Fra: Fylkesmannen i finnmark
Sak: TILSKUDD
Dokument: REFUSJON AV KOSTNADER KNYTTET TIL BARN FRA ANDRE KOMMUNER,FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING VED TILDELING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER

Saksnummer: 001800/00984-017 I Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Jon Einar Strige
Fra: kvalsund Komune
Sak: SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLBL PÅ GNR 2 BNR 1 -
Dokument: HØRINGSUTTALELSE FRA NATURFORVALTNINGSUTVALGET OPPSETT AV VAKTHYTTE/OPPSYNSHYTTE VED REPPARFJORDVASSDRAGET

Saksnummer: 001875/00025-028 I Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Hanne Sara
Fra: Svein Henning Bårdsen
Sak: SØKNAD OM FRITAK/ TILSKUDD TIL REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER
Dokument: SØKNAD OM FRITAK AV KOMMUNALE AVGIFTER

Saksnummer: 001771/00961-038 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Grete Olsen
Til: Merete Walla
Sak: SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER
Dokument: SVAR - SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER

Saksnummer: 001753/00288-003 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Rita L. Mathisen
Til: Hammerfest og Kvalsund snescooterforening
Sak: SØKNAD OM MERKING AV LØYPER SOM ET PRØVEPROSJEKT
Dokument: VEDRØRENDE SØKNAD OM MERKING AV LØYPER SOM ET PRØVEPROSJEKT

Saksnummer: 001773/00961-040 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Grete Olsen
Til: Nina Reim
Sak: SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER
Dokument: SVAR - SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER

Saksnummer: 001774/00961-041 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Grete Olsen
Til: Aina Hilmersen
Sak: SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER
Dokument: SVAR - SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER

Saksnummer: 001775/00961-042 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Grete Olsen
Til: Grete-Liv Olaussen
Sak: SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER
Dokument: SVAR - SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER

Saksnummer: 001776/00961-043 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Grete Olsen
Til: Robert Johansson
Sak: SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER
Dokument: SVAR - SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER

Saksnummer: 001777/00323-002 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Johnny Stenersen
Til: Gunnar Andersen
Sak: FEIEAVGIFT
Dokument: SVAR - KLAGE - FEIEAVGIFT

Saksnummer: 001785/00371-001 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Jan Pettersen
Til: Kvalsund pensjonistforening
Sak: DEN KULTURELLE SPASSERSTOKKEN 2012 - INVITASJON TIL KOMMUNENE
Dokument: DEN KULTURELLE SPASSERSTOKKEN 2012

Saksnummer: 001751/00363-001 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Rita Dreyer
Til: Alf Stenersen
Sak: RÅDET FOR ELDE OG FUNKSJONSHEMMEDE
Dokument: ELDRERÅDET KVALSUND

Saksnummer: 001780/00309-004 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Jørn Stenersen
Til: Utsanningsforbundet Kvalsund
Sak: BEREDSKAPSPLAN SKOLER - FORDELING AV RESSURSER
Dokument: SVAR - MANGLENDE INFORMASJON ANG. SAK 9/12 - BEREDSKAPSPLAN SKOLER - FORDELING AV RESSURSER - I OMSORG- OG OPPVEKSTUTVALGET 28.

Saksnummer: 001781/00349-002 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Rita L. Mathisen
Til: Kvalsund kommune
Sak: SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPETT AV VAKTHYTTE/OPPSYNSHYTTE VED REPPARFJORDVASSDRAGET
Dokument: HØRINGSUTTALELSE FRA NATURFORVALTNINGSUTVALGET OPPSETT AV VAKTHYTTE/OPPSYNSHYTTE VED REPPARFJORDVASSDRAGET

Saksnummer: 001782/00391-011 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Catharina Sæther
Til: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13
Sak: PERSONALMAPPE
Dokument: SENIORAVTALE 2012

Saksnummer: 001770/00961-037 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Grete Olsen
Til: Kjell Ivar Dreyer
Sak: SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER
Dokument: SVAR - SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER

Saksnummer: 001763/00961-036 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Grete Olsen
Til: Odd Oskarsen
Sak: SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER
Dokument: SVAR - SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER

Saksnummer: 001761/00961-035 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Grete Olsen
Til: Anette Buskum
Sak: SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER
Dokument: SVAR - SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER

Saksnummer: 001760/00961-034 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Grete Olsen
Til: Inge Johannes Skomsvold
Sak: SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER
Dokument: SVAR - SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER

Saksnummer: 001759/00961-033 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Grete Olsen
Til: Vidar Andersen
Sak: SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER
Dokument: SVAR - SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER

Saksnummer: 001784/00175-002 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Jørn Stenersen
Til: Barnevernstjenesten i Kvalsund kommune
Sak: OPPLÆRING I PROGRAMVARE.
Dokument: SVAR - OPPLÆRING I PROGRAMVARE.

Saksnummer: 001772/00961-039 U Dato: 2012-04-02
Saksbehandler: Rådmann/Grete Olsen
Til: Rune Sørlie
Sak: SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER
Dokument: SVAR - SØKNAD PÅ STILLING SOM PERSONALRÅDGIVER