Du er her: Hjem Aktuelt
28. mai

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 22
29. mai

Folkemøte: Kommunereform og Arctic Race of Norway

Kokelv
Kategori: Folkemøter
Annet
Uke: 22
30. mai

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 22
30. mai

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er deg som ønsker å komme i form ved å gå turer på dagtid sammen med andre. Kanskje sliter du med plager eller håper å unngå dem. Da er aktiv dagtid midt i blinken for deg. Turene er for alle aldersgrupper, både ung og litt eldre.
Vi starter opp onsdag 7/2 kl. 10:30. Oppmøte ved Coop i Kvalsund. Etter turen serverer vi en kopp kaffeeller te.
Påmelding ved oppmøte eller på www.perletur.no

Kategori: Sosialt
Bibliotek
Kvalsund kommune og Finnmark friluftsråd
Uke: 22
31. mai

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 22
31. mai

Folkemøte: Kommunereform og Arctic Race of Norway

Kvalsund
Kategori: Folkemøter
Bibliotek
Uke: 22

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Postjournal for 15-03-2012
Offentlig postjournal
Saksnummer: 001453/01091-003 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Ordfører/Ragnar Olsen
Til: Ole Peder Wang Nordrerud
Sak: SKAIDI 2020
Dokument: DELTAKELSE SOM MEDLEM I STYRINGSGRUPEN - SKAIDI 2020

Saksnummer: 001506/00288-002 I Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Rita L. Mathisen
Fra: Finmarkseiendommen
Sak: SØKNAD OM MERKING AV LØYPER SOM ET PRØVEPROSJEKT
Dokument: ANGÅENDE MERKING AV SCOOTERLØYPER - KVALSUND KOMMUNE

Saksnummer: 001504/01318-003 I Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Rita L. Mathisen
Fra: Dagfinn Nicolaysen
Sak: SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 15, BNR. 122
Dokument: KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 15 BNR 122 - HASVIK

Saksnummer: 001496/00182-003 I Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Pål Reidar Fredriksen
Fra: Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark
Sak: SPONSORAVTALE SKAIDI XTREME 2012
Dokument: OFFROAD SYKKEL - SKAIDI EXTREME 2012

Saksnummer: 001481/00377-004 I Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Aina Holmgren
Fra: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13
Sak: PERSONALMAPPE
Dokument: SØKNAD OM PERMISJON FRA AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD

Saksnummer: 001538/00327-001 I Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Jon Einar Strige
Fra: Steinar Paulsen
Sak: HYTTEVEI - HOFSETH HØYDA
Dokument: HYTTEVEI - HOFSETH HØYDA

Saksnummer: 001511/00077-005 I Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Aina Holmgren
Fra: Helsedirektoratet
Sak: HELSEDIREKTORATET - 2012
Dokument: INFORMASJON OM INNSENDING AV INNGÅTTE SAMARBEIDSAVTALER MELLOM KOMMUNER OG HELSEFORETAK

Saksnummer: 001492/00025-020 I Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Hanne Sara
Fra: Stein E Holmgren
Sak: SØKNAD OM FRITAK/ TILSKUDD TIL REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER
Dokument: SØKNAD OM FRITAK/ TILSKUDD TIL REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER

Saksnummer: 001489/00245-003 I Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Jon Einar Strige
Fra: Kvalsund kommune
Sak: SØKNAD OM PUNKTFESTE PÅ EIENDOMMEN GNR.19, BNR. 1
Dokument: HØRINGSUTTALELSE

Saksnummer: 001558/00337-001 I Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Jon Einar Strige
Fra: Arne Mathisen
Sak: REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 14 BNR 171
Dokument: REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 14 BNR 171 ISAK JOHANNESSEN

Saksnummer: 001541/00329-001 I Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Svein Tore Kristoffersen
Fra: Roger Pettersen
Sak: SØKNAD OM Å SETTE OPP TØMMERHYTTE
Dokument: SØKNAD OM Å SETTE OPP TØMMERHYTTE

Saksnummer: 001539/00328-001 I Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Trygve Nilsen
Fra: Porsanger kommune
Sak: MELDING OM OPPSTART AV ARBEIDET MED KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR
Dokument: MELDING OM OPPSTART AV ARBEIDET MED KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR PORSANGER KOMMUNE 2012-2015

Saksnummer: 001536/00324-001 I Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Jon Einar Strige
Fra: Finnmark jordskifterett
Sak: ÅRSMELDING 2011 FOR FINNMARK JORDSKIFTERETT
Dokument: ÅRSMELDING 2011 FOR FINNMARK JORDSKIFTERETT

Saksnummer: 001474/00001-059 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Rita L. Mathisen
Til: Vest Finnmark fuglehundklubb
Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 2012
Dokument: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV SNESCOOTER MELDING OM VEDTAK

Saksnummer: 001475/00942-008 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Catharina Sæther
Til: Merethe Bjørnå-Sakshaug
Sak: PERSONALMAPPE
Dokument: INNKALLING TIL MEDARBEIDERSAMTALE MERETHE BJØRNÅ - SAKSHAUG

Saksnummer: 001477/00796-003 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Catharina Sæther
Til: Judith Hansen
Sak: PERSONALMAPPE
Dokument: INNKALLING TIL MEDARBEIDERSAMTALE

Saksnummer: 001479/00189-002 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Rita L. Mathisen
Til: Vest Finnmark Fuglehundklubb
Sak: SØKNAD OM FRITAK FRA BESTEMMELSEN OM BÅNDTVANG - 20-22/4-2012
Dokument: SØKNAD OM FRITAK FRA BESTEMMELSEN OM BÅNDTVANG - 20-22/4-2012 MELDING OM VEDTAK

Saksnummer: 001472/00001-058 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Rita L. Mathisen
Til: Magne Husby
Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 2012
Dokument: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR Å BRUKE HELIKOPTER MELDING OM VEDTAK

Saksnummer: 001471/00001-057 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Rita L. Mathisen
Til: Ellen Ravdna J. Sara
Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN 2012
Dokument: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV SNESCOOTER MELDING OM VEDTAK

Saksnummer: 001470/00243-002 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Rita L. Mathisen
Til: Fylkesmannen i Finnmark
Sak: OM NY GODTGJØRINGSORDNING FOR KOMMUNALE OG REGIONALE
Dokument: ETABLERING AV SKADEFELLINGSLAG UTTALELSE FRA KVALSUND KOMMUNE

Saksnummer: 001459/00734-052 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Rita L. Mathisen
Til: Fylkesmannen i Finnmark
Sak: SAMLEMAPPE - PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET 2011
Dokument: UTBETALING PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET 20.08.2011 REIDAR SVENDSEN, NEVERFJORD, 9620 KVALSUND

Saksnummer: 001469/00864-003 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Catharina Sæther
Til: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13
Sak: PERSONALMAPPE
Dokument: INNKALLING TIL MEDARBEIDERSAMTALE

Saksnummer: 001482/00149-010 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Grete Olsen
Til: P/Ø
Sak: SEKRETÆRFUNKSJONEN OG JUSTERING AV VEDTEKTER - RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE
Dokument: SEKRETÆRFUNKSJONEN FOR RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

Saksnummer: 001478/01002-003 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Toril Nilsen
Til: Økonomikontoret
Sak: NY VERTSKOMMUNE FOR UKM FYLKESMØNSTRING 2013-2015
Dokument: REISETILSKUDD TIL DELTAKERE PÅ UKM 2012

Saksnummer: 001473/00149-009 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Grete Olsen
Til: Rådet
Sak: SEKRETÆRFUNKSJONEN OG JUSTERING AV VEDTEKTER - RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE
Dokument: MANDAT OG VEDTEKTER FOR RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE I KVALSUND KOMMUNE

Saksnummer: 001463/01027-016 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Grete Olsen
Til: flere
Sak: VALG AV RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE FOR PERIODEN 2011-2015
Dokument: RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE FOR PERIODEN 2011-2015

Saksnummer: 001461/01027-015 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Grete Olsen
Til: Alf Stenersen
Sak: VALG AV RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE FOR PERIODEN 2011-2015
Dokument: SUPPLERINGSVALG - LEDER I RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

Saksnummer: 001480/00245-002 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Rita L. Mathisen
Til: Kvalsund kommune
Sak: SØKNAD OM PUNKTFESTE PÅ EIENDOMMEN GNR.19, BNR. 1
Dokument: SØKNAD OM PUNKTFESTE PÅ EIENDOMMEN GNR.19, BNR. 1 HØRINGSUTTALELSE FRA NATURFORVALTNINGSUTVALGET

Saksnummer: 001458/01027-014 U Dato: 2012-03-15
Saksbehandler: Rådmann/Grete Olsen
Til: Alfon Holmgren
Sak: VALG AV RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE FOR PERIODEN 2011-2015
Dokument: SØKNAD OM FRITAK SOM LEDER I RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE