Du er her: Hjem Aktuelt
Postjournal for 29-02-2012
Offentlig postjournal
Saksnummer: 001252/00271-001 I Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Ordfører/Ragnar Olsen
Fra: Finnmark jordskifterett
Sak: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017
Dokument: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017

Saksnummer: 001149/00252-001 I Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Ordfører/Ragnar Olsen
Fra: Hammerfest tingrett
Sak: VEDRØRER VALG AV MEDOMMERE FOR PERIODEN 1.JANUAR 2013 TIL OG MED 31. DESEMBER 2016
Dokument: VEDRØRER VALG AV MEDOMMERE FOR PERIODEN 1.JANUAR 2013 TIL OG MED 31. DESEMBER 2016

Saksnummer: 001180/00177-003 I Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Ordfører/Ragnar Olsen
Fra: Kontrollutvalget
Sak: VEDR. MØTE I KONTROLL UTVALGET 19.01.12
Dokument: SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDR. MØTE I KONTROLL UTVALGET 19.01.12

Saksnummer: 001140/00244-001 I Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Rådmann/Rita L. Mathisen
Fra: Kvalsund kommune
Sak: SØKNAD OM PUNKTFESTE PÅ EIENDOMMEN GNR.19, BNR. 1
Dokument: SØKNAD OM PUNKTFESTE PÅ EIENDOMMEN GNR.19, BNR. 1 SØKERE: ELISABETH OG STIG HOLMGREN, HAMMERFEST

Saksnummer: 001254/01101-011 I Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Rådmann/Knut-Åge Amundsen
Fra: Gøril Larsen
Sak: SØKNAD PÅ STILLING SOM SEKRETÆR VED SERVICEKONTORET
Dokument: SVAR PÅ BREV

Saksnummer: 001142/00246-001 I Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Rådmann/Rita L. Mathisen
Fra: Roger Pettersen
Sak: SØKNAD OM TILSKUDD TIL KONFLIKTSFOREBYGGENDE TILTAK
Dokument: SØKNAD OM TILSKUDD TIL KONFLIKTSFOREBYGGENDE TILTAK

Saksnummer: 001245/00270-001 I Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Rådmann/Aina Holmgren
Fra: NAV pensjon
Sak: RAPPORT MED GRUNNLAGSOPPLYSNINGER FOR BERGNING AV VEDERLAGSTREKK
Dokument: RAPPORT MED GRUNNLAGSOPPLYSNINGER FOR BERGNING AV VEDERLAGSTREKK

Saksnummer: 001221/00321-019 I Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Rådmann/Sigurd K. Beite
Fra: Arbeidstilsynet
Sak: VEDTAK OM PÅLEGG FRA TILSYN HOS KVALSUND KOMMUNE ADMINISTRASJONEN
Dokument: GJENNOMFØRING/OPPFYLLELSE AV PÅLEGG TIL KVALSUND KOMMUNE

Saksnummer: 001129/00236-001 I Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Rådmann/Sigurd K. Beite
Fra: Nito
Sak: NITO VED KVALSUND KOMMUNE
Dokument: NITO VED KVALSUND KOMMUNE STIFTELSES MØTE 29.02.12

Saksnummer: 001216/00266-001 I Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Rådmann/Jørn Stenersen
Fra: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13
Sak: SØKNAD OM RETTFERDSVEDERLAG FRA STATEN
Dokument: SØKNAD OM RETTFERDSVEDERLAG FRA STATEN

Saksnummer: 001217/00049-011 I Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Rådmann/Jørn Stenersen
Fra: Fylkesmannen i finnmark
Sak: SAMLEMAPPE 2012
Dokument: ÅRSTIMER TIL OPPLÆRING I FINSK SOM ANDRESPRÅK SKOLEÅRET 2012-2013

Saksnummer: 001218/00259-001 I Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Rådmann/Jørn Stenersen
Fra: Pedagogisk - psykologisk distriktskontor
Sak: TILBUD OM KJØP AV TJENESTER
Dokument: TILBUD OM KJØP AV TJENESTER

Saksnummer: 001220/00267-001 I Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Rådmann/Knut-Åge Amundsen
Fra: Formuesforvaltning forretningsførsel
Sak: UTFYLLING AV LIGNINGSPAPIRER
Dokument: UTFYLLING AV LIGNINGSPAPIRER FOR DELTAKERE I INDRE SELSKAP, DELT ANSVAR SELSKAP OG KOMANDITT SELSKAP

Saksnummer: 001106/00679-009 U Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Rådmann/Silje Eklid
Til: Finnmarkseiendommen AS
Sak: GNR.2, BNR.1, FNR.7 - OVERSENDELSE AV SKJØTE M.M.
Dokument: TINGLYST EIENDOM GNR 2 BNR 1 FNR 7 I KVALSUND KOMMUNE

Saksnummer: 001108/00228-001 U Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Rådmann/Knut-Åge Amundsen
Til: Oddbjørn Nilsen
Sak: TILBAKEBETALING AV DEPOSITUM - SAMLEMAPPE 2012
Dokument: TILBAKEBETALING AV DEPOSITUM - SAMLEMAPPE 201

Saksnummer: 001103/00321-018 U Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Rådmann/Knut-Åge Amundsen
Til: Arbeidstilsynet
Sak: VEDTAK OM PÅLEGG FRA TILSYN HOS KVALSUND KOMMUNE ADMINISTRASJONEN
Dokument: VEDTAK OM PÅLEGG FRA TILSYN HOS KVALSUND KOMMUNE ADMINISTRASJONEN

Saksnummer: 001102/00223-001 U Dato: 2012-02-29
Saksbehandler: Rådmann/Herdis Hansen
Til: Avdelingsledere og driftsledere
Sak: FERIEAVVIKLING 2012
Dokument: FERIEAVVIKLING 2012