Du er her: Hjem Aktuelt
Postjournal for 30-05-2012
Offentlig postjournal
Saksnummer: 002703/00577-001 I Dato: 2012-05-30
Saksbehandler: Rådmann/Rita Dreyer
Fra: Helse- og sosialsjef
Sak: SAMLEMAPPE - ETABLERINGSPRØVE I SERVERINGSLOVEN
Dokument: ETABLERINGSPRØVE I SERVERINGSLOVEN

Saksnummer: 002723/00419-009 I Dato: 2012-05-30
Saksbehandler: Rådmann/Sigurd K. Beite
Fra: Norges Fiskarlag
Sak: FORSLAG TIL AVTALE MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG NUSSIR ASA OM FELLES UTVIKLINGSSELSKAP OG LOKALISERING AV NUSSIR ASAS DRIFTSSELSK
Dokument: REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING, NUSSIR ASA - KLAGE PÅ VEDTAK I KVALSUND KOMMUNE

Saksnummer: 002724/00583-001 I Dato: 2012-05-30
Saksbehandler: Rådmann/Pål Reidar Fredriksen
Fra: Geir Ove Olsen
Sak: SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV KARTPLOTTER/VHF TIL "SJØGUTT" F1KD
Dokument: SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV KARTPLOTTER/VHF TIL "SJØGUTT" F1KD

Saksnummer: 002725/00419-010 I Dato: 2012-05-30
Saksbehandler: Rådmann/Sigurd K. Beite
Fra: Fiskeridirektoratet
Sak: FORSLAG TIL AVTALE MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG NUSSIR ASA OM FELLES UTVIKLINGSSELSKAP OG LOKALISERING AV NUSSIR ASAS DRIFTSSELSK
Dokument: REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER ULVERYGGEN OG NUSSIR

Saksnummer: 002726/00584-001 I Dato: 2012-05-30
Saksbehandler: Rådmann/Sigurd K. Beite
Fra: Kommuneforlaget
Sak: LISENS BEDREKOMMUNE.NO
Dokument: LISENS BEDREKOMMUNE.NO

Saksnummer: 002765/00593-001 I Dato: 2012-05-30
Saksbehandler: Rådmann/Silje Eklid
Fra: Finnmarkseiendommen
Sak: TINGLYSNING AV EKSISTERENDE FESTEGRUNN - GNR. 26/1-22 KVALSUND KOMMUNE
Dokument: TINGLYSNING AV EKSISTERENDE FESTEGRUNN - GNR. 26/1-22 KVALSUND KOMMUNE

Saksnummer: 002507/00473-003 U Dato: 2012-05-30
Saksbehandler: Rådmann/Svein Tore Kristoffersen
Til: Brynjar Isaksen
Sak: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK
Dokument: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Saksnummer: 002708/00003-177 U Dato: 2012-05-30
Saksbehandler: Rådmann/Rita L. Mathisen
Til: Fylkesmannen i Finnmark
Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - 2011
Dokument: KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON PER ALTMANN DAHL, HAMMERFEST

Saksnummer: 002711/00849-003 U Dato: 2012-05-30
Saksbehandler: Rådmann/Silje Eklid
Til: Statens kartverk
Sak: TINGLYSNING AV EKSISTERENDE FESTEGRUNN - GNR 24 BNR 1 FNR 55
Dokument: TINGLYSNING AV FESTEGRUNN - GNR 24 BNR 1 FNR 132

Saksnummer: 002712/00849-004 U Dato: 2012-05-30
Saksbehandler: Rådmann/Silje Eklid
Til: Statens kartverk
Sak: TINGLYSNING AV EKSISTERENDE FESTEGRUNN - GNR 24 BNR 1 FNR 55
Dokument: TINGLYSNING AV FESTEGRUNN - GNR 24 BNR 1 FNR 132

Saksnummer: 002713/00061-010 U Dato: 2012-05-30
Saksbehandler: Rådmann/Catharina Sæther
Til: Unntatt offentlighet i henhold til Ofl §13
Sak: PERSONALMAPPE
Dokument: REFERAT FRA MØTE 29.05.2012