Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Rådmannen

Rådmannen er øverste sjef for den kommunale administrasjonen, og skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, samt at vedtak iverksettes.

 

Som administrasjonssjef skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Normalt har rådmannen fått delegert myndighet fra kommunestyret i alle ikke-prinsipielle saker, og hvor ikke særlovgiving har definert myndighet til andre. Delegert myndighet fra kommunestyret kan så subdelegeres fra rådmann og ned i den kommunale administrasjonen til sektorledere som for eksempel teknisk sjef eller undervisningssjef, og videre ned til virksomhetsledere som byggesakssjef, rektorer, barnehagestyrere og andre.

 

Rådmann i Kvalsund kommune
Gunnar Lillebo ble ansatt som rådmann i Kvalsund kommune i desember 2015. Tidligere har han vært rådmann i Porsanger kommune i to perioder; fra 2006 til 2011, og fra 2012 til 2015. Fra før har han en bred yrkeserfaring fra Forsvaret.

Rådmannen i Kvalsund kommune har kontor på Kvalsund rådhus. Kontaktinformasjon til rådmann Gunnar Lillebo, samt hans administrasjon, finner du her.

 

Rådmann.jpg

Rådmann i Kvalsund kommune, Gunnar Lillebo

 

Utdrag fra CV:

Yrkesbakgrunn
12.2015 - d.d. Rådmann Kvalsund kommune                                      
03.2012 - 11.2015 Rådmann Porsanger kommune
08.2011 - 02.2012 Operasjonsoffiser HV17
05.2006 - 07.2011 Rådmann Porsanger kommune
08.2005 - 04.2006 Prosessleder taktisk ledelse Forsvaret
08.2003 - 07.2005 Operasjonssjef landsdelskommando/SSO Forsvaret
08.2001 - 07.2002 Områdetillitsvalgt Forsvaret
09.2000 - 07.2001 Øvingskoordinator Forsvaret
08.1999 - 09.2000 Personalsjef Forsvaret
08.1998 - 07.1999 Prosjektoffiser Forsvaret
08.1997 - 07.1998 Avdelingssjef Forsvaret
08.1996 - 07.1997 Personelloffiser regiment Forsvaret
08.1995 - 07.1996 Personelloffiser BN Forsvaret
08.1993 - 07.1995 Personellsjef Forsvaret
08.1992 - 07.1993 Avdelingssjef/personelloffiser Forsvaret
08.1991 - 07.1992 Forvaltningsoffiser Forsvaret
08.1988 - 07.1991 Økonomisjef Forsvaret
08.1981 - 08.1988 Troppsjef/befal Forsvaret

 

Utdanning
03.2013-08.2014 Master of Management, local authority BI, Oslo
08.2002-06.2003 Hovedstudiet Forsvarets stabsskole, Akershus festning
09.2002-09.2002 Forskningsmetode Forsvarets stabsskole, Akershus festning
09.2000-03.2001 Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Høgskolen i Gjøvik
08.1997-03.1998 Organisasjon og ledelse/påbygning Høgskolen i Tromsø
01.1996-06.1996 Personal- og organisasjonsutvikling Forsvarets studiesenter
01.1996 - 04.1996 Offentlig forvaltning Forsvarets studiesenter
08.1995 - 03.1996 Organisasjon og ledelse Høgskolen i Tromsø
01.1989 - 05.1989 Forvaltningsutdannelse Hærens forvaltningsskole, Halden
08.1983 - 07.1984 Offisersutdannelse Kristiansand
07.1980 - 07.1981 Befalsutdannelse Garnisonen i Porsanger
08.1977 - 06.1980 Eksamen artium/naturfaglinja Lakselv