22. februar

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 08
26. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09
28. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Re-godkjenning av Kvalsund kommunes snøskuterløyper

Etter endringer i lovverket som regulerer fornøyelseskjøring med snøskuter, som trådte i kraft 19. juni 2015, må alle kommuner få godkjent sine snøskuterløyper, med forskrift og godkjent kart. Kvalsund kommunestyre vedtok 30.03.2017 at det etableres et ad hoc-utvalg som skal jobbe med utredning til og utarbeiding av forskrift for snøskuterløyper i Kvalsund kommune.

Ad hoc-utvalget består av rådmannen, Naturforvaltningsutvalget og tre representanter fra administrasjonen. I tillegg vil kommunen kalle inn interessegrupper til konsultasjon i enkelte av utvalgets møter. Dette gjøres for å sikre samarbeid mellom kommunen og aktører som berøres av tilbudet om fornøyelseskjøring med snøskuter i Kvalsund kommune.

Det eksisterende snøskuterløypenettet i Kvalsund kommune må også godkjennes, med forskrift og kart, innen 2021. Dersom dette ikke blir gjort, vil det ikke være tilbud om fornøyelseskjøring med snøskuter i kommunen. Derfor er første prioritet å re-godkjenne de eksisterende 19 løypene i kommunen slik de er, for å sikre en fortsettelse av tilbudet slik det er i dag. Eventuelle endringer av løypenettet, eller nye løyper, vil måtte komme i andre rekke. 

Arbeidet er helt i startfasen, og vil i første omgang handle om å hente inn så mye presis informasjon som mulig om det eksisterende løypenettet. Før løypene ble stengt for sesongen 2016/2017 er alle de 19 løypene kjørt opp og GPS-tracket av kommunen. I neste fase vil kommunen innhente samtykke til bruk fra de grunneiere hvis grunn snøskuterløypene går over. Dette er helt nødvendig, fordi kommunen ikke kan videreføre de eksisterende løypene uten grunneiers samtykke. Prosessen videre vil handle om å gjøre sikkerhetsvurderinger og konsekvensutrede hver enkelt trasé, også med tanke på friluftsliv, kulturminner og andre relevante hensyn. 

Dersom du har innspill til arbeidet med re-godkjenning av Kvalsund kommunes snøskuterløypenett, kan du sende en e-post til Adrian I. Dybvik på adrian.dybvik@kvalsund.kommune.no eller til: servicekontoret@kvalsund.kommune.no.

 

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, som ligger til grunn for arbeidet, er tilgjengelig på nett her