23. juli

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er deg som ønsker å komme i form ved å gå turer på dagtid sammen med andre. Kanskje sliter du med plager eller håper å unngå dem. Da er aktiv dagtid midt i blinken for deg. Turene er for alle aldersgrupper, både ung og litt eldre.
Vi starter opp onsdag 7/2 kl. 10:30. Oppmøte ved Coop i Kvalsund. Etter turen serverer vi en kopp kaffeeller te.
Påmelding ved oppmøte eller på www.perletur.no

Kategori: Sosialt
Bibliotek
Kvalsund kommune og Finnmark friluftsråd
Uke: 30
26. juli

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 30

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Etterlyser krigshelter

Regjeringens minnemedalje

Regjeringen innførte i anledningen frigjøringsjubileumet i 2015 en minnemedalje "takk for din innsats 1939-1945". Medaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennesle for innstas under andre verdenskrig. Kvalsund kommune ønsker henvendelser fra innbyggere om det er noen i kommunen som kan gjøre seg fortjent til en slik utmerkelse.

Regjeringens minnemedalje

Medaljen ble innført i 2015 - 75 år etter krigens slutt. Ordningen videreføres og så langt har ingen i Kvalsund kommune mottatt en slik utmerkelse. Det er ganske sikkert noen som kan gjøre seg fortjent til en slik utmerkalse. Kommunen ber derfor om hjelp til å få fram personer som kan komme under følgende kriterier:

  • Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.
  • Norske og utenlandske militære, samt handelsflåten.
  • Sivile; Personer som gjorde en innsats i motstandsbevegelsen, holdningskampen eller under farefullt/belastende redningsarbeid ifm. ulykker/ødeleggelser som følge av krigshandlinger.
  • Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for sivilsamfunnet. Redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere kan også regnes med dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på fiendens side.  
  •  
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut