Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Regulering av området Storjorda, Kvalsund sentrum ligger nå til høring

Kvalsund kommune har utarbeidet et forslag til detaljregulering for Kvalsund sentrum, Storjorda. Formålet med planarbeidet er å regulere om deler av gjeldene reguleringsplan fra grav- og urnelund og idrettsanlegg til ny barnehage og skole i Kvalsund sentrum.

Kvalsund kommune har utarbeidet et forslag til detaljregulering for Kvalsund sentrum, Storjorda. Formålet med planarbeidet er å regulerer om deler av gjeldene reguleringsplan fra grav- og urnelund og idrettsanlegg til ny barnehage og skole i Kvalsund sentrum.

Planinformasjon - http://webhotel3.gisline.no/Webplan_2017/gl_planarkiv.aspx?planid=2019001  

Innspill sendes via post eller e-post:

Merkes med saksnummer 2019/2945

Hammerfest kommune

Postboks 1224

9616 Hammerfest

Epost: postmottak@hammerfest.kommune.no

 

Frist for innspill er torsdag 14.november 2019.

Spørsmål? Ta kontakt med planavdelingen.

Kontaktinfo

Åse Malene Kongsbak, arealplanlegger

 Tlf. 78 40 25 50

Storjorda plankart.png