Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Rein har ankommet Kvalsund kommune

Det er nå flyttet inn en flokk rein på nord-/vestsiden av Repparfjordelva i reinbeitedistrikt 22, Fiettar. Grunnen til den forholdsvis tidlige innflyttingen er etter reinbeitedistrikt 22 vanskelige snøforhold og isdannelser på de vanlige barflekkområder på vinterbeiteområdet og flyttelei.

Kvalsund kommune oppfordrer scooterkjørere å holde seg innenfor løypenettet og å vise varsomhet i områder rein oppholder seg.