22. februar

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 08
26. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09
28. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Ekstraordinære beiteforhold gjør situasjonen vanskelig for reindriften

Reindriften sliter

Snøforholdene og beitegrunnlaget for reinen er svært ugunstige. Reinen tåler ikke forstyrrelser og må ha ro. Det anmodes på det sterkeste å vise hensyn til rein i Kvalsund kommune.

Tilbakemeldingen fra reindriftsenhetene er at reinen har hatt store vansker med mattilgangen i år. Derfor er reinen i dårlig kondisjon og trenger all den ro den kan få. Det anmodes at alle som ferdes i naturen om å vise tilbørlig hensyn og holde god avstand til rein i området.

Fylkesmannen har varslet om at flere løyper vil bli stengt i neste uke, grunnet den anstrengte beitesituasjonen som er i Kvalsund kommune og forøvrig også i fylket. Kommunen vil komme tilbake til hvilke løyper dette gjelder og områdene som berøres.

r_2a_lederreinen må nok først uti.jpg

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut