Ekstraordinære beiteforhold gjør situasjonen vanskelig for reindriften

Reindriften sliter

Snøforholdene og beitegrunnlaget for reinen er svært ugunstige. Reinen tåler ikke forstyrrelser og må ha ro. Det anmodes på det sterkeste å vise hensyn til rein i Kvalsund kommune.

Tilbakemeldingen fra reindriftsenhetene er at reinen har hatt store vansker med mattilgangen i år. Derfor er reinen i dårlig kondisjon og trenger all den ro den kan få. Det anmodes at alle som ferdes i naturen om å vise tilbørlig hensyn og holde god avstand til rein i området.

Fylkesmannen har varslet om at flere løyper vil bli stengt i neste uke, grunnet den anstrengte beitesituasjonen som er i Kvalsund kommune og forøvrig også i fylket. Kommunen vil komme tilbake til hvilke løyper dette gjelder og områdene som berøres.

r_2a_lederreinen må nok først uti.jpg

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut