Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Satsing på frivillige, lag og foreninger; Kommunen ønsker innspill

Kvalsund kommune er i gang med utarbeidelse av en frivillighetsplan. Dette med formål å styrke frivilligheten, lag og foreninger i kommunen. Vi trenger innspill og ideer, samt personer som kan tenke seg å være med i arbeidet. Eneste kriteriet er at du er engasjert i lokalsamfunnet. 

Lag, foreninger, frivillig innsats og private som tar initiativ til å få i gang noe, enten det er aktivitet for barn, voksne eller eldre, skaper bolyst og et attraktivt lokalsamfunn. Slike ressurspersoner fortjener mer oppmerksomhet og tilrettelegging fra samfunnet rundt seg. Kommunen ønsker derfor å se hva som kan gjøres for å styrke slikt engasjement. Dette arbeidet starter opp nettopp fordi det i kommunen allerede er mange lag og foreninger, og ikke minst ressurspersoner som skaper et godt lokalsamfunn. Det er i alles interesse at dette opprettholdes, tilrettelegges for og synliggjøres bedre. 

En frivillighetsplan vil være et verktøy som sikrer en god oppfølging av lag, forening og generell frivillig initiativ som fremmer bolyst og tilbud. Det er derfor helt avgjørende at innspill kommer fra publikum, lag og foreninger og ellers personer som deltar i frivillig arbeid. 

Det er også ønskelig med en egen "ekspert-gruppe" fra frivilligheten selv. Vi vil etterstrebe å få gruppen så bredt sammensatt som mulig fra ulike interessegrupper og geografisk tilhørighet. Ønsker du å bistå i arbeidet håper vi du tar kontakt med oss. 

Innspill sendes Aina.holmgren@kvalsund.kommune.no

Minner ellers om aktivitetskalenderen for å følge med hva som skjer. Gi oss gjerne innspill dersom det er noe som mangler av oppføringer. 

Eksempler på innspill som ønskes: 

- Er det tilbud som savnes

- Vise interesse som frivillig eller oppstart av arrangement/aktivitet 

- Personer som ønsker å bistå kommunen i arbeidet med utarbeidelse av planen

- Noe kommunen eller andre kan gjøre for å synliggjøre tilbud bedre

- Andre ting som bør gjøres for å styrke frivillige, lag og foreninger

- Tilbud som kan bli bedre og eventuelt hvordan 

- Innspill på hva som fungerer godt i dag (det er lov å framsnakke litt)

- Andre forslag som kan styrke engasjement rundt frivillige, lag og foreninger

 

Foto: Finnmarkseiendommen