23. juli

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er deg som ønsker å komme i form ved å gå turer på dagtid sammen med andre. Kanskje sliter du med plager eller håper å unngå dem. Da er aktiv dagtid midt i blinken for deg. Turene er for alle aldersgrupper, både ung og litt eldre.
Vi starter opp onsdag 7/2 kl. 10:30. Oppmøte ved Coop i Kvalsund. Etter turen serverer vi en kopp kaffeeller te.
Påmelding ved oppmøte eller på www.perletur.no

Kategori: Sosialt
Bibliotek
Kvalsund kommune og Finnmark friluftsråd
Uke: 30
26. juli

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 30

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Skaidi som utgangspunkt eller midtpunkt?

8.-9.juni arrangerte Kvalsund kommune reiselivsseminar for alle som er interesserte i utvikling av reiseliv, med spesiell fokus på Skaidiområdet. 

8.-9.juni arrangerte Kvalsund kommune reiselivsseminar for alle som er interesserte i utvikling av reiseliv, med spesiell fokus på Skaidiområdet. Rundt 40 stk fra næringer, investorer, presse, nyetablerere,  kommuner og sameting var representert. 

Forutsetninger for Skaidi

Skaidi i dag har et fordelaktig utgangspunkt, både med at det ligger sentralt plassert i Finnmark, relativ kort avstand til 3 flyplasser der to av de er storflyplasser. Det er også stor gjennomgangstrafikk gjennom Skaidi, både mellom kommunene. Men også turister, kanskje spesielt på tur til Nordkapp. I tillegg har området mange naturgitte fordeler som elver, fjell, vann, vidde, nordlys, midnattsol, nærhet til sjø mv. 

Skaidi i dag har over tid utviklet seg litt og litt til å bli et utfartsted spesielt for lokale i regionen. Mange velger å bruke området som rekreasjon og aktivitetssted med spill av golf, alpin, laksefiske, camping, skuterkjøring, konserter eller andre arrangementer. Utenom dette har Skaidi hotell et spesielt villmarkspreg og har oppgradert vesentlig de senere år med også å kunne tilby svømmebasseng, sauna og grillstuer. Skaidicenteret og Repparfjord ungdoms- og misjonssenter er også vesentlige aktører i utviklingen av reiselivet i området. Det må også legges til at det i området er rundt 1000 hytter og egen caravanplass med 72 faste plasser. 

skaidi oversiktskart_640x346.jpg

Skaidi 2020

Endel husker sikkert prosjektet "Skaidi 2020" fra 2012. Selv om prosjektet i seg selv ble lagt bort, har mange av satsingsområdene blitt videreført. Blant mulighetene som ble belyst i 2012 er mange realisert både av næringer, kommune og stat, flere prosjekter er også inne i kommunale planer og nye næringer er etablert. 

 

kommunens rolle[1].JPG

Skaidi utvikling fremover

Samlingen tok også for seg potensialet for regionen også utover Skaidi og Skaidiområdet. I en tidlig fase bør vi samle innspill og kartlegge hvilken retning en skal ta for utviklingen av området. Skal en fokusere kun på et definert lite området, et større geografisk område eller skal en kombinere Skaidi som en destinasjon og et nav for reisemål også utenfor de nærmeste kommunene. 

Innspillene fra samlingen blir tatt med i det videre arbeidet. Mulig må også kommunen utarbeide en egen delplan spesielt rettet mot reiseliv der næringer og aktører blir involvert. Men det må ikke hvile på en plan for at utviklingen skal fortsette, næringer og aktører vil i tråd med økende trafikk og reiselivsmarked tilpasse seg og imøtekomme dette. En plan vil være mer et verktøy for å utnytte potensialet bedre og koordinere et felles mål. 

Noen innspill fra samlingen

- Satse på hele regionen, eksempelvis Finnmark. Slik de har hatt suksess med i Finland med å markedsføre Lapland som vinterdestinasjon der nordlys og julenissen er i fokus. Her kan Skaidi ha en sentral rolle. 

- Legge tilrettefor logistikken for næringene. Eksempelvis gjøre det mulig å fylle drivstoff på skuter på bensinstasjonen uten og måtte frakte denne med bil, skuterløype til alpinbakken og godt tilrettelagt med faste oppkjørte skiløyper som gjør at disse kan markedsføres for tilreisende. 

- Næringene må samarbeide for å kunne tilrettelegge bedre pakketilbud for gjestene. Kunne gi tilbud på tvers av næringene. Også i dialog med eventuelle nyetablerere for å kunne arrangere andre tilbud som ikke finnes i dag. Hundekjøring, guidete turer, sykling, rafting mv. 

- Nye etablerere må tørre og satse og å søke samarbeid med etablerte aktører

- En oversikt over ulike støtteordninger lett tilgjengelig for næringer og nyetablerere

- Aktører som vil jobbe med reiseliv må ha en markedsføringsstrategi

- Må være på de digitale plattformene som kundene er på

- Kjenne kundene og hva de ulike kundegruppene søker. 

- Felles merkevare/profil for Skaidi

- Lokal kultur i fokus, sjøsamisk, samisk og annen lokal kultur. 

- Skaidi som koordinator/salgsknutepunkt for andre aktører/destinasjoner

- Tilrettelagt for stopp for bobil/campingvogner med servicebygg etc. 

- Naturbaserte opplevelser

- Konferansesenter

- Rengjøring/rydding av området

Har du andre innspill og forslag til utvikling av Skaidiområdet kan du sende disse inn til ulf-terje.eliassen@kvalsund.kommune.no

merkevareindustriellrev[1]..JPG

Tilgjengelige områder/utstyr

På seminaret ble det også klart at Skaidi hotell er til salgs, "Eventyret Josefsen er over". I tillegg Repparfjord turisthotell på 500 m2 med itillegg 12-14 hyttetomter. Et området sentralt plassert på Skaidi (8500 m2) er også til salgs. I Neverfjord har en aktør ønske om å leie ut båt, kai og naust til noen som ønsker å drive med dette. 

skaidihotell[1].JPG

kartoverområder_640x408.png

båtutleie[1].JPG

 

Reiseliv som en av hovedsatsingområdene i strategisk næringsplan

Ny strategisk næringsplan er også under utarbeidelse og vil bli behandlet i løpet av året, mye av de samme ideene og forutsetningene kom også på dagsorden under utarbeidelse av denne. Der er reiselivssatsing blant de 4 hovedområdene. 

Samarbeid, engasjement og positivitet

For at vi skal lykkes er det også viktig at næringer, innbyggere og andre som har interesse for området er med og fremsnakker mulighetene og området. Alt av godt engasjement og god omtale vil få synergieffekt for den videre utviklingen. Både for innbyggere, næringer og nye etablerere. 

Seminaret på Skaidi i media

Turismenæringa: – Klarer vi ikke å samarbeide får vi lite eller ingenting​

– Det er ikke nok å tilby en seng og god mat for å lokke turister til fylket​

Eventyret Turi Josefsen er over​

Finske Tapani ber Finnmark satse på nordlyset, og: – Skaidi kan gjerne være navet​

Nussir-sjefen tror gruvedriften også kan bli turistmagnet

Pengesterke finlendere sikler på Skaidi: – Spenstige planer skal sikre rush fra Kina​

 

Filmer

Skaidi vinterfestival

Skaidi The winter destination

Aktivitets- og friluftskommunen

Har du innspill og forslag til utvikling av Skaidiområdet kan du sende disse inn til ulf-terje.eliassen@kvalsund.kommune.no

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut