Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Åpen for bruk

Skaiditun Ballbinge

Hei alle barn og unge! Skaiditun ballbinge er nå åpen for bruk for dere!

Ballbingen er finansiert ved hjelp av kommunale midler og midler fra Norsk Tipping. Ballbingen er også bygd med hjelp av dugnadsarbeid.
Offisiell åpning av Skaiditun ballbinger er fredag 6.september kl 18:00. 

 

Skaiditun Ballbinge

  • et nærmiljøanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og oppholdsområder

  • et aktivitetssenter for egenorgaisert idrett og lek i trygge former

  • ivaretar barns oppvekstvilkår

  • et møtested i lokalmiljøet

  • en god sosialiseringsarena – alle aldersgrupper og begge kjønn samtidig

  • en modernisering av den gamle fotballøkka

  • Ballbingen gir mulighet for aktiviteter som fotball, håndball, volleyball, basketball, badminton.

Kvalsund kommune håper at så mange som mulig bruker ballbingen og at den tas vare på.
Lykke til!

Fra Kvalsund kommune

 

 

Skaidi1

Ballbinge3

Skaidi3