Skatteinnkreving for Hammerfest og Kvalsund kommuner

Hammerfest og Kvalsund kommuner har inngått samarbeid for skatteinnkrevingen i kommunene. Hammerfest Skatteoppkrevingskontor besøksadresse er på Kommunehuset i 2. egt. Storgata 17, 9600 HAMMERFEST.

Skattoppkreverkontorets hovedoppgaver er: 

  • regnskapsføring og fordeling av skatt og arbeidsgiveravgift
  • innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift
  • kontroll av arbeidsgivere
  • informasjon til arbeidsgivere og skattytere

 

Hvis du ønsker personlig avtale, så vil kontoret og telefonen være betjent hver dag mellom kl. 08.00 og kl. 15.00 Ta gjerne kontakt på forhånd for å avtale et møte.

E-post er skatt@hammerfest.kommune.no eller tlf. 78 40 20 25.

 

Kontaktinformasjon Skatt

Telefonnummer: 78 40 20 25
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Besøksadresse: Kommunehuset 2 etg., Storgata 17, 9600 Hammerfest             Kontonummer skatt og arbeidsgiveravgift: 6345.06.20043 (Hammerfest) 6345 06 20175 (Kvalsund )

Epost: skatt@hammerfest.kommune.no