Skatteoppgjør og restskatt

Personlige skattytere

Skatteetaten behandler skattemeldingen din og du vil får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om du får igjen penger på skatten, eller om du må betale restskatt. Tidligst utbetaling av skatt til gode er i juni. Restskatten har først forfall tidligst 20 august.

Mer informasjon om skatteoppgjøret finner du hos Skatteetaten.no.

Upersonlige skattytere

Aksjeselskap (AS), Norskregistrert utenlandsk selskap (NUF), banker og så videre er upersonlige skattytere.

Skatteetaten behandler skattemeldingen og du vil få et skatteoppgjør. Det er da du får vite om virksomheten får igjen penger på skatten, eller må betale restskatt.

For upersonlige skattytere er det kun ett forfall. Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at virksomheten mottok skatteoppgjøret.

 

For å unngå renter på restskatten kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai