Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Salgs- og skjenkebevillinger for alkohol i Kvalsund kommune

Om du ønsker å omsette alkohol, enten i butikk, på et serveringssted eller ved en enkeltanledning, må du søke kommunen om salgs- eller skjenkebevilling, jf. alkoholloven §§ 1-4 og 1-4a.

En bevilling kan innvilges for en bestemt anledning, for en bestemt del av året eller for inntil fire år av gangen. Det er opp til kommunen å vurdere om en søknad om bevilling skal innvilges, men et avslag skal begrunnes. Det er også opp til kommunen å vurdere hvilken type alkoholholdig drikke du får skjenkebevilling for.

Du kan få skjenkebevilling for skjenking av følgende grupper av alkoholholdig drikke:

Gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
Gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
Gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol

 

Hva slags bevilling skal jeg søke om?

Skal du drive butikk og ønsker å selge alkohol med over 2,5 volumprosent alkohol, må du søke om salgsbevilling fra den kommunen butikken ligger i. Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til bensinstasjon eller kiosk.

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om fast skjenkebevilling.

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk mot vederlag i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling for én bestemt anledning. Dette kan også gjelde andre enkeltarrangement, se egen fane.

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler.

 

 

Lovverk:

 

Reglement:

  • Alkoholpolitisk reglement, Kvalsund kommune

 

Videre informasjon:

Helsedirektoratets hjemmesider har mye relevant informasjon for deg som ønsker å søke salgs- eller skjenkebevilling i Kvalsund kommune:

 

shareon email.png shareon print.png