19. november

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er deg som ønsker å komme i form ved å gå turer på dagtid sammen med andre. Kanskje sliter du med plager eller håper å unngå dem. Da er aktiv dagtid midt i blinken for deg. Turene er for alle aldersgrupper, både ung og litt eldre.
Vi starter opp onsdag 7/2 kl. 10:30. Oppmøte ved Coop i Kvalsund. Etter turen serverer vi en kopp kaffeeller te.
Påmelding ved oppmøte eller på www.perletur.no

Kategori: Sosialt
Bibliotek
Kvalsund kommune og Finnmark friluftsråd
Uke: 47
20. november

Folkebad

Folkebad for voksne damer og menn starter opp tirsdag
23.10. kl. 18.00 - 19.30 på Kvalsund skole.

Kvalsund skole
Kategori: Sosialt
Annet
Unni Nilsen
Uke: 47
24. november

Julemarked

Salg av hjemmelagde juleartikler.

Stallogargo grendehus
Kategori: Sosialt
Bibliotek
Stallogargo grendelag
Uke: 47
27. november

Kvalsund 150-år. Seminar for lag, foreninger og ildsjeler

Kvalsund kommune har i 2019 bestått som egen kommune i 150 år.
Dette skal feires i kommunen, der lag, foreninger, lokale næringer og bygdene skal involveres i planlegging og gjennomføring.
Tidspunkt for arrangementet blir 1.-7.juli.
Noe av det som skal drøftes er: Hvilke steder skal ha arrangement, innhold og rammer.
Det legges opp til at hele kommunen skal tas i bruk, det er derfor viktig at vi får innspill og frivillige fra ulike steder.
Det vil bli nedsatt ei arbeidsgruppe like før eller like etter nyttår, som skal jobbe med planleggingen og innholdet for uka.

Miljøbygget i Kvalsund
Kategori: Kultur
Annet
Kvalsund kommune
Uke: 48
29. november

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 48

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Salgs- og skjenkebevillinger for alkohol i Kvalsund kommune

Om du ønsker å omsette alkohol, enten i butikk, på et serveringssted eller ved en enkeltanledning, må du søke kommunen om salgs- eller skjenkebevilling, jf. alkoholloven §§ 1-4 og 1-4a.

En bevilling kan innvilges for en bestemt anledning, for en bestemt del av året eller for inntil fire år av gangen. Det er opp til kommunen å vurdere om en søknad om bevilling skal innvilges, men et avslag skal begrunnes. Det er også opp til kommunen å vurdere hvilken type alkoholholdig drikke du får skjenkebevilling for.

Du kan få skjenkebevilling for skjenking av følgende grupper av alkoholholdig drikke:

Gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
Gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
Gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol

 

Hva slags bevilling skal jeg søke om?

Skal du drive butikk og ønsker å selge alkohol med over 2,5 volumprosent alkohol, må du søke om salgsbevilling fra den kommunen butikken ligger i. Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til bensinstasjon eller kiosk.

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om fast skjenkebevilling.

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk mot vederlag i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling for én bestemt anledning. Dette kan også gjelde andre enkeltarrangement, se egen fane.

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler.

 

 

Lovverk:

 

Reglement:

  • Alkoholpolitisk reglement, Kvalsund kommune

 

Videre informasjon:

Helsedirektoratets hjemmesider har mye relevant informasjon for deg som ønsker å søke salgs- eller skjenkebevilling i Kvalsund kommune:

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut