Snøskuterløyper for rekreasjonskjøring i Kvalsund kommune

Kvalsund kommune har et utstrakt snøskuterløypenett i kommunen på rundt 300 km fordelt på 19 løyper (se kart).  Innenfor dette løypenettet kan tur- og rekreasjonskjøring foregå til de gjeldende betingelser og vilkår som er nedfelt i Kvalsund kommunes forskrift om snøskuterløyper.

Bilde tatt fra Miljøbygget oppover dalen

Det tillates kun kjøring med snøskuter i løypenettet, jf. merknad til nasjonal forskrift § 4a første ledd.

Snøskuterkjøring er kun tillatt på snødekt mark, som setter en naturlig ramme for når kjøring er tillatt. Dette er av spesielt stor betydning i overgangen mellom snødekt mark om høsten og våren. Skuterløypene åpnes når det er tilstrekkelig mengde snø, og stenges senest 4. mai.

Kvalsund kommune er ansvarlig for når løypene er åpne/stengt. Dette vil opplyses om på kommunens hjemmeside. Hver bruker er forpliktet til å være informert om løypestatus før en leger ut å kjøre.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut