24. september

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er deg som ønsker å komme i form ved å gå turer på dagtid sammen med andre. Kanskje sliter du med plager eller håper å unngå dem. Da er aktiv dagtid midt i blinken for deg. Turene er for alle aldersgrupper, både ung og litt eldre.
Vi starter opp onsdag 7/2 kl. 10:30. Oppmøte ved Coop i Kvalsund. Etter turen serverer vi en kopp kaffeeller te.
Påmelding ved oppmøte eller på www.perletur.no

Kategori: Sosialt
Bibliotek
Kvalsund kommune og Finnmark friluftsråd
Uke: 39
24. september

Verdensdagen for psykisk helse - turmarsj over Kvalsundbrua

Oppmøte på parkeringsplassen utenfor Stallogargotunellen. Det vil bli cafe, miniforedrag og sang i miljøbygget i Kvalsund

Parkeringsplass ved Stallogargotunnellen
Kategori: Annet
Annet
Uke: 39
4. oktober

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 40

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven og saksbehandling

For motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag må det søkes om dispensasjon fra motorferdselloven. Søknaden må være skriftlig, og leveres til kommunen. Søknadskjema lastes ned her.

Merk at det er meget viktig å fylle ut alle felt i søknadskjemaet. Kommunen vil ikke behandle mangelfullt utfylte søknader, eller søknader som mangler de nødvendige vedlegg. Det er spesielt viktig å oppgi telefonnummer og e-postadresse.

Behovet må være tilstrekkelig dokumentert og inneholde alle nødvendige opplysninger for at kommunen kan ta stilling til saken.

Søkere som ikke har tilgang på nett kan få søknadsskjemaet utlevert i papirform på Servicekontoret i Kvalsund kommune.

 

Saksgang, dispensasjonssaker

Administrasjonen er ansvarlig for all saksbehandling av søknader om dispensasjon fra motorferdselloven, men det er Naturforvaltningsutvalget (NFU) som er vedtaksorgan i kommunen. NFU holder møte rundt hver måned i 1. halvår og rundt annenhver måned i 2. halvår.

Siden kommunen skal sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst, kan behandling av søknader ta lang tid. Om nødvendig må berørte organer få uttale seg. Til tider får kommunen inn et stort antall søknader. Kommunen regner en saksbehandlingstid hos saksbehandler på 3-4 uker fra mottatt søknad, avhengig av søknadsmengder og søknadens natur. Deretter tilkommer eventuell politisk behandlingstid - altså, når neste møte i NFU finner sted. NFU må få tilsendt dokumentene senest 1 uke før påfølgende møte. Se møteplan for kommende møtedatoer.

For å være sikker på at en søknad blir behandlet i tide er det derfor viktig å sende inn søknaden om dispensasjon i god tid før ønsket kjøring.

Når det gjelder kommunens saksbehandling for øvrig vises det til forvaltningslovens bestemmelser.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut