Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Høring og offentlig ettersyn

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan Neverfjord-Sørnes-Botnelv

Kvalsund kommune ønsker å legge tilrette for en formålsendring i detaljreguleringsplan.