Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Søknadsfrist 19. mai 2019

Sommerjobb for ungdom i Kvalsund kommune

Kvalsund kommune søker nå etter ungdommer som ønsker å ha en sommerjobb sommeren 2019. Det er mulig å søke sommerjobb både ved teknisk etat og i barnehagen. Lenke til søknadsskjema ligger nederst i saken, eller kan hentes på servicekontoret i rådhusets åpningstid.

næringsplanbilde_640x269

Kvalsund kommune ønsker å tilby sommerjobb til kommunens ungdom. I denne forbindelse lyser kommunen ut sommerjobb ved Kvalsund barnehage og teknisk etat, i to perioder; uke 26-28 og i uke 29-31. 

Ved teknisk etat vil arbeidsoppgavene være knyttet til kommunens utearealer og øvrige vedlikeholdsoppgaver, tilpasset aldersgruppen. I barnehagen vil arbeidsoppgavene innebære å bistå personalet, og sørge for at barna får en god dag. 

Av erfaring er det mange som ønsker seg kun til ett av stedene, eller som ønsker seg kun én periode. Kvalsund kommune fordeler søkere etter hva som er hensiktsmessig for de ulike avdelingene. Dersom mange krysser av for de samme ukene og det samme arbeidsstedet, kan kommunen dele opp periodene slik at flest mulig får tilbud om kortere periode med sommerjobb. Det er også mulig å få tilbud om et annet arbeidssted enn man har satt opp som ønske. Det kan også være at ikke alle får tilbud om jobb. Kvalsund kommune vil forsøke å gi sommerjobb til så mange som mulig. Ungdom som ikke har fått sommerjobb ved tidligere søknader vil prioriteres.

Krav til søker: 

  • Må ha bostedsadresse i Kvalsund kommune
  • Ungdom født i tidsrommet 2001-2004 vil bli prioritert
  • Søker må være tilgjengelig til å jobbe i en hel arbeidsperiode (uke 26-28 eller uke 29-31). Ved stor søkermasse vil man kunne få tilbud om en kortere periode.

Søknadsskjema PDF document ODT document må være levert til kommunen innen søndag 19. mai 2019. Søknadsskjemaet kan enten leveres til servicekontoret i rådhusets åpningstid, eller sendes per e-post til servicekontoret@kvalsund.kommune.no.  All informasjon i skjemaet  fylles ut for at søknaden skal vurderes. Det er en forutsetning for sommerjobb at man deltar på obligatorisk informasjonsmøte før kontraktsignering, også om man har deltatt på dette tidligere. Dato for møtet vil gis i tilbudsbrev dersom man får tilbud om sommerjobb. Foreldre oppfordres til å delta på møtet, og for ungdom under 16 år må de delta på kontraktsignering. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer.