22. februar

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 08
26. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09
28. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Tilskudd til tilpasning og etablering i egen bolig

TILSKUDD TIL TILPASNING OG ETABLERING I EGEN BOLIG

Kvalsund kommune har mottatt tilskudd til tilpasning og til etablering i egen bolig fra Husbanken, som skal videretildeles inneværende år. Tilskudd til tilpasning kan tildeles enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne og til eldre som har behov for tilrettelagt bolig. Det skal vektlegges at tilpasningsbehovet er av varig karakter.

Tilskuddet kan dekke godkjente kostnader ved tilpasningen. Dette innebærer at det skal foreligge kostnadsoverslag og beskrivelse av tiltaket ved søknaden. Tilskuddet er behovsprøvd. Dokumentasjon på inntekter og utgifter må derfor vedlegges søknaden.

Kvalsund kommune har også mottatt midler for tildeling til de som ønsker å etablere seg i egen bolig. Nærmere opplysninger om ordningen finnes på Husbanken.no

Søknadsskjema finnes hos Husbanken.no eller kan fås ved henvendelse til Kvalsund kommune, tlf. 78 41 55 55.