Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

TV-Aksjonen 2019 – CARE

Gjennomføring av Perleturer i Kvalsund kommune vil gi et bidrag til årets TV-aksjon 2019

TV-aksjonen 2019

Årets TV-aksjon går til organisasjonen CARE som arbeider for å skap et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare og utsatte områder. Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 20.oktober 2019.

Innsamlingen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få stemmen sin hørt. TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina

Kvalsund kommune, ved formannskapet, har i flere år bevilget et beløp til TV-aksjonens formål. Formannskapet vedtok i sitt møte 4.juni 2019 at bevilgningen til årets TV-aksjon skal baseres på antall gjennomførte Perleturer i Kvalsund kommune 2019. Det er satt et maksbeløp på kr 25 000,-.

Per gjennomførte Perletur i kommunen bevilger Kvalsund kommune, ved formannskapet, kr 10,-. I 2018 ble det gjennomført 1978 Perleturer i Kvalsund kommune. Ved beregning av kr 10,- per tur, ville dette gitt 19 078,- i støtte til TV-aksjonen. Perioden for gjennomføring av Perleturer som donasjon til TV-aksjonen er fra 1.juni 2019 til 30.september 2019.

Jo flere Perleturer kommunens innbyggere gjennomfører i Kvalsund kommune, jo større beløp bevilger Kvalsund kommune til årets TV-aksjon.

I tillegg til ivrige Perleturgåere trenger Kvalsund kommune også dyktige og engasjerte bøssebærere under årets TV-aksjon. Påmelding som bøssebærer kan gjøres på TV-aksjonens hjemmesider: https://www.blimed.no/boessebaerer/, per epost til bøssebæreansvarlig i Kvalsund kommune, Mari Stevning Bekken: mari.bekken@kvalsund.kommune.no eller ved fysisk oppmelding på selve TV-aksjonsdagen 20.oktober på Kvalsund rådhus.

Brenner du, dine og/eller din lokale forening, idrettslag, organisasjon eller bedrift inne med et engasjement for og ønske om å bidra til TV-aksjonen? Kvalsund kommune oppfordrer også lokale lag, foreninger, organisasjoner, bedrifter, klubber og enkeltpersoner til å arrangere aktiviteter og påfunn som generere bidrag til og engasjement rundt TV-aksjonen 2019. Ingen påfunn eller bidrag er for små. Ved spørsmål og veiledning kan næringslivansvarlig, Ulf-Terje Eliassen, kontaktes per epost: Ulf-Terje.Eliassen@kvalsund.kommune.no.

 

God tur og lykke til med Perleturene!