Utleggsforretning

Har du ikke betalt det du skylder av skatt og avgifter innen betalingsfristen, har Skatteoppkrevingskontoret plikt til å undersøke om du har eiendeler vi kan selge for å dekke kravet. Da vil vi holde en utleggsforretning. Det betyr at vi undersøker hva du eier og tar pant i eiendelene dine.