Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Til lag og foreninger

Utleie av Kvalsundhallen og Miljøbygget 2.halvår 2017

UTLEIE AV KVALSUNDHALLEN OG MILJØBYGG 2. HALVÅR 2017

Alle lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke om leie av Miljøbygget og Kvalsundhallen for 2.halvår 2017. Kvalsundhallen utleies primært til idrettsformål, men også til andre arrangement.
De som har faste arrangement – trening eller regelmessige møter kan søke for hele utleieperioden august 2017 – juni 2018.

Det er også anledning til å søke om leie av lokaler til enkeltarrangement inntil ett år frem i tid. Slike søknader behandles fortløpende.

Om utleiepriser og annen opplysning, ta kontakt med Kvalsund kommune, servicekontoret tlf 784 15 555.
Søknad om utleie sendes:

Kvalsund kommune
Servicekontoret
9620 Kvalsund

servicekontoret@kvalsund.kommune.no
Søknadsfrist innen 15.august 2017.

 

Med vennlig hilsen
Kvalsund kommune