Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Søknadsfrist: 18. juni 2012.

UTLEIE AV MILJØBYGGET OG KVALSUNDHALLEN 2. HALVÅR 2012.

Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke om leie av Miljøbygget og Kvalsundhallen for 2. halvår 2012.

Kvalsund-hallen utleies primært til idrettsformål, men også til andre arrangement. 

De som har faste arrangement, som trening, regelmessige møter etc. søker for hele utleieterminen 01.07.12 – 31.12.12. 

Det er anledning til å søke om leie av lokaler til enkeltarrangement inntil 1 år fram i tid. Slike søknader behandles fortløpende. 

For nærmere opplysninger vises til servicekontoret: tlf. 784 15555 eller kommunens hjemmeside www.kvalsund.kommune.no

Søknadsfrist: 18. juni 2012.

 

Søknaden sendes:

 

Kvalsund kommune

Servicekontoret

9620 Kvalsund

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut