Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

arbeidet med ny planstrategi har startet opp

Varsel om oppstart av arbeid med planstrategi for Hammerfest kommune 2020-2023

HUB 70 markopnes industriområde

Alle kommuner skal lage en kommunal planstrategi innen et år etter at nytt kommunestyre er konstituert. Dette gjøres etter hvert kommunestyrevalg. Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Arbeidet med planstrategi skal tilpasses kommunens utfordringer og planbehov og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. 

Hammerfest kommune ønsker i sitt arbeid med planstrategi å fokusere på større utviklingsrettede planer, som areal- og samfunnsplan. Det er i stor grad opp til kommunen å avgjøre innhold og prosess i kommunal planstrategi. Husk at den nye strategien omfatter både dagens Hammerfest og Kvalsund kommuner. 

Det legges opp til følgende prosess og fremdrift i arbeidet med planstrategien

September – November 2019

Oppstart av arbeidet med planstrategi for nye Hammerfest kommune. 

Nabokommuner, statlige og regionale myndigheter inviteres til å komme med innspill.

Administrasjonen utarbeider oversikt over eksisterende planer og oversikt over utviklingstrekk og utfordringer for kommunen som samfunn og organisasjon som kan ha betydning for vurdering av planbehovet.

Desember 2019 - Februar 2020

Politiske drøftinger av utfordringer og planbehovet.

Administrasjonen utarbeider forslag til planstrategi.

Forslaget behandles politisk og offentliggjøres i 30 dager.

Mars 2020

Endelig vedtak av kommunal planstrategi i planutvalget og i kommunestyret.

 

Innspill til planstrategiarbeidet sendes via post eller e-post

Merkes med saksnummer 2019/3318.

Hammerfest kommune v/Planavdelingen

Postboks 1224

9616 Hammerfest

E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no   

Frist for å sende innspill er 21 Oktober 2019.

 

Kontaktinfo

Spørsmål vedrørende saken kan rettes til plansjef Øyvind Sundquist.

Tlf. 78 40 25 67

E-post:oyvind.sundquist@hammerfest.kommune.no   

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/3318.

Mer info om planarbeid i kommunen - Areal- og samfunnsplanlegging