22. februar

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 08
26. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09
28. februar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 09

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2017

Fylkesmannen i Finnmark har fattet vedtak om forlenget åpning av skuterløyper etter 4. mai for sesongen 2017, jf. § 9 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988.

Vedtaket innebærer at deler av løypenettet i Kvalsund kommune er åpent til og med 14. mai. Sjekk status for løypenettet i kommunen for å se hvilke løyper som omfattes av forlengelsen.

Snøskuter

Fylkesmannen har bestemt følgende:

Kvalsund kommune er følgende løyper åpne til og med 14.mai:
Løype 3: Fra utgangspunkt i løype 10 i Skaidi til Kokelv
Løype 4: Fra Kokelv til Çiñkajávri
Løype 11: Fra Erdal bru til Akkujávri
Løype 14: Fra Klubbukt og Brennsvik til kryss løype 15
Løype 15: Fra løype 11 til løype 14
 

I tillegg er det gitt noen generelle vilkår i den anleding:

- Kommunene skal selv stenge løypene så raskt som mulig dersom forholdene endrer
seg slik at traseene ikke lenger er farbare, eller dersom det er fare for at kjøring vil
skje delvis på barmark. I denne forbindelse må også sikkerheten for brukerne av
løypene vurderes med hensyn til isforhold eller fare for skred. Kommunene må være
særlig oppmerksomme på løyper som starter i lavlandet og løyper som følger
vassdrag.

- Kommunene skal så raskt som mulig stenge løyper dersom reindrifta ved
distriktsleder ber om dette.

- Fylkesmannen ber kommunene planlegge for, og påse at løypestikker av plast
samles sammen umiddelbart etter stenging for å unngå forsøpling.

Kart over skuterløyper i Finnmark finnes på www.nordatlas.no.
 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut