22. januar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 04
24. januar

Tabatha-trening, åpen for alle

Gymsalen, Kvalsund skole
Kategori: Idrett og friluftsliv
Annet
Stein Erik Holmgren
Uke: 04
25. januar

Strikke-cafe

Lillesalen, Miljøbygget
Kategori: Sosialt
Annet
Hanne Sara
Uke: 04

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Vakttelefon brann og redning: 965 15 550

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep, og driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep, og driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. På dinutvei.no finner utsatte, utøvere, pårørende og fagfolk oversikt over hjelpetilbud i hele landet, informasjon om vold og overgrep samt en spørsmål- og svartjeneste. 
 
Utsatte for vold og overgrep bruker ofte tid på å søke etter hjelp og informasjon på internett. Ved å informere om dinutvei.no på kommunens hjemmeside, vil informasjon om eksisterende hjelpetilbud i kommunen og i nærheten bli bedre tilgjengelig, og terskelen for å oppsøke hjelp senkes. Ansatte som møter volds- eller overgrepsutsatte i jobben sin, vil også kunne ha nytte av oversikten over hjelpetilbud og informasjonen de kan finne på dinutvei.no.
 
Du finner dette under fanen under helse og sosial på hjemmesiden