Hva skjer?


Registrer ditt arrangement i kultur- og aktivitetskalenderen

Kontakt

logoKKtekst

 

Servicekontoret: 784 15 555 

Legekontor 784 15 900

Servicekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Facebook logo

follow us on instagram Instagram

 

Ny adresse

Viktig melding til Kokelv bo og omsorgssenter og Kokelv legesenter.

Gammel adresse på Kokelv bo og omsorgssenter: Moreneveien 9

Ny adresse på Kokelv bo og omsorgssenter: Fielbmá 9

Gammel adresse på Kokelv legesenter: Moreneveien 11

Ny adresse på Kokelv legesenter: Fielbmá

 

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Hammerfest og Kvalsund den 01.01.2020, er kommunene pålagt fra Kartverket å sikre at man har entydig adressering i en sammenslått kommune.

Entydig adressering er viktig for alle, men kanskje aller viktigst for nødetater og transportnæring. Det er også viktig for ulike registre at en har entydige eller unike benevnelser til bruk i alle dataregistre.

Kvalsund kommune ved Utviklingsutvalget har etter Matrikkellova § 21 og Stadnamnlova vedtatt i møte 19. septemper.2019, nytt adressenavn på vei i Kokelv. Dette som følge av at tidligere adressenavn også var brukt i Hammerfest kommune.

Gammel adresse på Kokelv bo og omsorgssenter: Moreneveien 9

Ny adresse på Kokelv bo og omsorgssenter: Fielbmá 9

 

Gammel adresse på Kokelv legesenter: Moreneveien 11

Ny adresse på Kokelv legesenter: Fielbmá 11

 

Adresseendringen er gjennomført i matrikkelen, men kan det kan ta tid før den er oppdatert i systemene til nødetatene.

Dersom dere får beskjed om at adressen Moreneveien 9 – 11, ikke eksiterer så er det Fielbmá 9 – 11 som gjelder.

Dette til orientering.